Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11328/3772
Title: Allò que amaga cada decisió: Les decisions constructives en les intervencions sobre l'arquitetura tradicional
Authors: Alcindor, Mónica
Keywords: Arquitectura tradicional
Catalunya
Issue Date: 2018
Publisher: Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya. Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
Citation: Alcindor, M. (2018). Allò que amaga cada decisió: Les decisions constructives en les intervencions sobre l'arquitetura tradicional. In F. Van Geert, & F. Estrada Bonell (Eds.), Construint el territori: Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya (pp. 131-324). Catalunya: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/3772
Abstract: Encara que l’esperit d’aquest assaig és de naturalesa holística, és clar que es tracta d’un ideal impossible, atès que per poder analitzar i intentar comprendre cal seleccionar. Per això aquesta anàlisi està centrada en l’estudi de les solucions constructives més comunament executades en les intervencions de l’arquitectura tradicional. Es tracta d’un camí, dels molts possibles, per inferir les variables que condicionen la pràctica arquitectònica de la rehabilitació d’aquests edificis, universos simbòlics de les comunitats a les quals pertanyen. Però abans d’entrar de ple en l’estudi de certes decisions constructives, cal presentar amb claredat una sèrie de conceptes en què reposarà l’anàlisi posterior. En primer lloc, es definirà el significat de valor, ja que és essencial aclarir de quina manera està conceptuat en aquestes pàgines, i, posteriorment, es donarà pas a especificar els principis sota els quals actualment s’opera en les societats occidentals, és a dir, sota una societat de masses que condiciona la generació d’aquests valors. Després d’aquesta breu introducció conceptual, i a fi de presentar un material empíric per a la comprensió d’aquests processos culturals, s’analitzaran i s’exposaran les pràctiques més comunes dutes a terme en una zona específica de Catalunya —en concret, el Baix Empordà— tot realitzant un recorregut a través de les principals partides d’una intervenció de rehabilitació per, de mica en mica, anar desgranant què s’amaga darrere de cada decisió.
URI: http://hdl.handle.net/11328/3772
ISBN: 9788439398424
Appears in Collections:DAMG - Livros e Capítulos de Livros / Books and Book Chapters

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SD_Construint_territori.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.